Montenegro Advertising and Production Agency

ulica 19. decembra br. 13,
81000 Podgorica, Montenegro
tel: +382 20 664 282, 664 283
fax: +382 20 664 285
e-mail: mapa@t-com.me


Events
Nacionalna turistička organizacija Crne GoreWild Beauty Awards 2008, Žabljak
Godišnje nagrade Nacionalne turističke organizacije koje se dodjeljuju najuspješnijim turističkim organizacijama i poslenicima. Višesatno dešavanje, sa uživo TV prenosom, logistika, total dizajn.

Wild Beauty Awards 2010, Cetinje
Višesatni program, uživo TV prenos, logistika, total dizajn iz prijestonice.◀ BACKMontenegro Advertising and Production Agency

ulica 19. decembra br. 13,
81000 Podgorica, Montenegro
tel: +382 20 664 282, 664 283
fax: +382 20 664 285
e-mail: mapa@t-com.me