Montenegro Advertising and Production Agency

ulica 19. decembra br. 13,
81000 Podgorica, Montenegro
tel: +382 20 664 282, 664 283
fax: +382 20 664 285
e-mail: mapa@t-com.me


Events
Blok za nezavisnu Crnu GoruReferendum za nezavisnost Crne Gore 2006.
- Završna konvencija u Podgorici

Nakon serije dešavanja po gradovima, organizovana je i Završna konvencija u Podgorici, najmasovniji event u Crnoj Gori.◀ BACKMontenegro Advertising and Production Agency

ulica 19. decembra br. 13,
81000 Podgorica, Montenegro
tel: +382 20 664 282, 664 283
fax: +382 20 664 285
e-mail: mapa@t-com.me